Limes Battle Box – Probiblio, 2019

De break-in boxes die wij voor Probiblio hebben ontworpen zijn rondreizende kisten, die in bibliotheken educatief en entertainend ingezet worden. 

In het thema van de Romeinse Limes strijden twee teams rond elk hun eigen kist, die samen uiteindelijk één speelbord vormen. Het verhaal van de Bataafse Opstand komt zo voor hen tot leven.